A Spirit Boulder falmászó és edzés termében csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik regisztráltak és aláírásukkal igazolták, hogy elfogadták és rájuk nézve kötelezőnek ismerik el a létesítmény Házirendjét, nyilatkoztak arról, hogy egészségügyi állapotuk semmilyen módon nem befolyásolja az egyéni vagy csoportos edzést és tisztában vannak vele, hogy a terem üzemeltetője az esetleges sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállal.

A boulder termet és az edzőtermet mindenki csak a saját felelősségére használhatja, a mászás és edzés kockázataival mindenkinek tisztában kell lennie.

A Spirit Boulder egész területén, (beleértve a teraszt, a telephelyen belüli parkolót, az épület melletti kerítéssel elzárt szabad területet és a hátsó kertet is) tilos a dohányzás, az alkohol-és a kábítószer fogyasztás. A mindenkori személyzet bármikor megtagadhatja a belépést az olyan személytől, aki ilyen szereket fogyaszt vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt áll.

A Spirit Boulder területén elhelyezett kamerák a sportolók biztonságát szolgálják, baleset-és bűnmegelőzési céllal üzemeltetjük őket. A felvételeket …..hónapig őrizzük meg, utána töröljük. Ettől függetlenül az öltözőben, szekrényekben vagy a létesítmény egyéb pontjain hagyott személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Belépéskor érkezési sorrendben adunk öltözőszekrény kulcsokat letét (igazolvány+elérhetőség) ellenében. Az elvesztett szekrénykulcsok díja 5000Ft.

A napijegy megvásárlása egyszeri belépésre jogosít.

A Spirit Boulder recepciós területén kívül a boulder teremben és az edző teremben mindenhol kötelező a sportcipő/mászócipő használata. A terasz vagy rámpa területre való kilépéshez nem használhatók a mászó és edzőcipők.

Mászócipőt és ziazsákot ziával a recepción lehet bérelni. A bérelt felszerelések nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért a bérlő felel.

A kinti időjárás függvényében mindenkitől azt kérjük, hogy a kihelyezett lábtörlőkön a lehetőségekhez mérten legjobban letisztított utcai cipőben lépjen be a sportlétesítménybe, hogy az öltözőkbe és a folyosókra és ezáltal a boulder és edzőterembe a lehető legkevesebb koszt hordjuk be. Ez mindannyiunk közös érdeke.

Az edző teremben a tornaszőnyegek használatakor saját törölköző leterítése kötelező.

Az edzőteremben mezítláb higiéniai okokból tartózkodni tilos.

Az edzőteremben használt eszközöket az edzés végeztével mindenkinek vissza kell helyeznie oda, ahonnan elvette, a balesetek elkerülése érdekében.

A boulderezés szabályai és etikettje:

 • A boulder teremben a mindenkori edző vagy falmester alapvetően figyel a rendre, a biztonságra, az ő utasításai mindenki számára kötelezőek, de minden mászó legyen tekintettel a többiekre, egymás testi épségére közösen ügyeljünk.
 • A mászófalat csak és kizárólag tiszta talpú sportcipőben vagy mászócipőben és tiszta kézzel szabad használni.
 • Zokniban illetve mezítláb mászni higiéniai okok miatt szigorúan tilos.
 • A recepción lehetőség van mászócipőt bérelni, melyet higiéniai okok miatt csak zokniban lehet használni.
 • A mászóterem plafonján található traverzekbe (vasszerkezetekbe) belekapaszkodni, azokon lógni stb. szigorúan tilos!
 • A mászás megkezdése előtt minden ékszert le kell venni, a balesetveszély elkerülése érdekében: gyűrűket, karórákat, karkötőket, nyakláncokat és minden olyan tárgyat, testékszert, amely mászás közben beakadhat, és ezáltal sérülést okozhat. A hosszú haj szintén beakadhat, javasoljuk mászás közben összefogni.
 • A boulder sportruházata legyen olyan, ami kényelmes, lehetővé teszi a szabad mozgást de nem akad bele a fogásokba. Félmeztelenül higiéniai okokból nem lehet boulderezni. Javasoljuk továbbá a törülköző használatát a boulderezéskor is.
 • A mászóteremben a magnézium használata egészségügyi okokból szabályozott: csak tiszta porzsákba helyezett magnézium használható valamint kerülni kell a porolással járó ziázást. A porzsákból kiömlött magnéziumot azonnal fel kell takarítani vagy haladéktalanul jelezni az üzemeltető személyzetnek, falmesternek. Ziazsákot ziával a recepción lehet bérelni.
 • Bármilyen problémát a fallal, fogásokkal (fogások törése, elfordulása), szivacsra került idegen tárgyak, bérelt felszereléssel, vagy a mászóteremben tartózkodó személy nem megengedett viselkedése esetén, haladéktalanul jelezni kell az üzemeltető személyzetnek, falmesternek.
 • A mászóterembe lépve figyelni kell a többi mászóra, tisztában kell lenni azok helyzetével, kerülni kell mások veszélyeztetését. Az éppen mászó ember fölé, alá soha nem szabad mászni. A mászó alatt tartózkodni, tilos, kivételt képez a figyelő ember (sportolás érdekében). A hangoskodás, hirtelen zajok megzavarhatják a falon levő mászókat, a boulder teremben kerüljük az ilyen viselkedést.
 • Ha bármilyen probléma adódik mászás közben, azt jelezni kell a többi mászó vagy a falmester felé.
 • A mászóterembe tilos behozni ételt, italt, a balesetek elkerülése érdekében, (elesés, ráesés). Ezek elhelyezésére külön kialakított rész áll a mászók rendelkezésére.
 • Lezárt mászófalra engedély nélkül tilos felmászni!
 • Mászás során mindig mindenki a saját képességeinek megfelelő nehézséget válasszon, kerülni kell a nem szándékos esést, vagy leugrást. A boulder falak alatt az előírásoknak megfelelő 2,5m-es távolságig van szivacs szőnyegezés, ez a szabályos mászáskor előforduló esetekre nyújt védelmet.
 • Tisztában kell lenni azzal, hogy a boulder sport extrém sportnak minősül, így a társadalombiztosítás alap ellátása az itt szerzett balesetek ellátását nem fedezi.

Gyerekkel érkezőknek:

 • A Spirit Boulder személyzete alapvetően gyermekbarát szemléletű, de minden hozzánk érkezőnek el kell fogadnia, hogy ez egy extrém sportolásra alkalmas hely és nem egy játszóház.
 • Ha gyerekkel érkezel és nem csoportos edzésre, hanem önálló mászásra hozod, az alábbiakat kell betartanod:
 • pelenkát viselő gyermekeket higiéniai okokból nem engedhetünk be a boulder vagy edzőterembe
 • 8 év alatti gyerek csak felnőtt kísérettel lehet a boulder vagy edző teremben úgy, hogy a felnőtt kísérő nem mászik, hanem a gyerek felügyeletét látja el
 • 8-14 éves gyerek csak felnőtt kísérettel lehet a boulder vagy edző teremben úgy, hogy közben a felnőtt kísérője is mászhat, de gyermeke viselkedéséért akkor is felel
 • 14 -18 éves gyerek lehet egyedül a boulder vagy edzőteremben, amennyiben betartja a házirendet
 • ha közben csoportos gyerekedzés van, különösen figyelni kell, hogy az edzés által használt falakra nem lehet felmenni
 • egy felnőtt egyszerre csak egy gyereket vihet be a boulder vagy edző terembe
 • minden esetben a felnőtt felelőssége, hogy gyermeke betartsa a boulderezés szabályait, nem hagyhatja őt felügyelet nélkül, nem engedheti a teremben szabadon játszani, hangoskodni, mert a többi mászóra nézve ez balesetveszélyes
 • a Spirit Boulder személyzete vagy a falmester bármikor jogosult megtagadni a további sportolást amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kísérő felnőtt nem tudja betartatni gyermekével a házirendet

Regisztrációkor aláírásommal igazolom, hogy figyelmesen elolvastam a Spirit Boulder  házirendjét és szabályzatát, és tisztában vagyok a biztonsági előírásokkal. Tudomásul vettem, hogy boulder és egyéb edzés tevékenységemet saját felelősségre végzem.